Monkey Town

Privacy

Privacy Policy Monkey Town

1. Algemeen
Monkey Town(hierna: “Monkey Town”, “wij” of “ons”) verwerkt persoonsgegevens wanneer je onze website www.monkeytown.eu (de “Website”) bezoekt, wanneer je een reservering maakt en wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. In deze Privacy Policy leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken, wat jouw rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen.

Wij respecteren jouw privacy. De persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Monkey Town Franchise The Netherlands B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd en kantoorhoudende te Heemskerk, Nederland. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via marketing@monkeytown.eu.

De verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende momenten persoonsgegevens van jou verwerken. Zo verwerken wij persoonsgegevens wanneer je onze Website bezoekt, wanneer je een reservering maakt via onze Website, wanneer je op een van onze locaties langs komt en je persoonsgegevens achterlaat of wanneer je contact met ons opneemt voor vragen of verzoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken als je onze Website bezoekt

Wanneer je onze Website bezoekt, verwerken wij je IP-adres, gegevens over je bezoek aan de Website zoals wanneer je voor het eerst de Website hebt bezocht, jouw vorige bezoek en huidige bezoek, de website waar je vandaan komt, je zoekopdrachten en de content die je op de Website hebt bezocht en voorkeuren voor taal of andere voorkeuren. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van je verwerken als je de website bezoekt vind je in ons Cookie Statement (te vinden via www.monkeytown.eu).

Persoonsgegevens die wij verwerken als je een reservering maakt via onze Website of per telefoon

Wanneer je via onze Website of telefonisch een reservering maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder je voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, stad, land, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Accountgegevens waaronder jouw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Financiële gegevens, waaronder jouw bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens, waaronder de informatie die je verstrekt in open tekstvelden.

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je bij ons komt spelen

Je kunt natuurlijk ook gewoon binnen komen lopen als je wilt spelen, zonder vooraf te reserveren. In dat geval verwerken wij bij deelname aan ons loyaliteitsprogramma dezelfde gegevens als hierboven genoemd.

Wij kunnen je vragen om je legitimatiebewijs te tonen om bijvoorbeeld je leeftijd te controleren. Wij maken geen kopie of scan van je legitimatiebewijs en leggen geen gegevens uit je legitimatiebewijs vast.

Op al onze locaties hebben wij camera’s opgehangen. Wij gebruiken de camera’s om jouw en onze eigendommen te beschermen en om onze locaties te beveiligen. Wij kunnen de camerabeelden ook gebruiken om incidenten te registreren.

Wanneer zich een incident voordoet in onze speeltuin, houden wij dit bij. Wij vullen dan een formulier in waarin wij onder andere beschrijven wat er is gebeurd, wanneer en waar het incident plaatsvond en met welke attractie het incident heeft plaatsgevonden. Deze incidentenregistratie kan ook persoonsgegevens over jou bevatten wanneer je betrokken bent bij een incident.

Persoonsgegevens die wij verwerken als je contact met ons opneemt

Wanneer je contact met ons opneemt verwerken wij je voor- en achternaam, je e-mailadres en/of telefoonnummer en de overige gegevens die je met ons deelt in verband met je vraag of je verzoek.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
 • Om je reserveringen in behandeling te nemen en je leeftijd te controleren.
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren.
 • Om informatie te verstrekken over onze producten en diensten, deze aan te bieden en te promoten.
 • Om onze dienstverlening aan de laten sluiten op de voorkeuren van onze (potentiele) klanten en om gerichte marketingacties uit te voeren.
 • Om vragen, verzoeken en klachten af te handelen en om contact te onderhouden.
 • Om onze spullen en bezoekers te beschermen en eventuele incidenten te registreren.
 • Om kosten en uitgaven te berekenen.
 • Om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
 • Interne beveiliging en beheer, controle op naleving van onze huisregels en voorwaarden.
 • Afhandelen van claims en klachten.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden.

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als jij een reservering hebt gemaakt om te komen spelen, verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou aangaan of zijn aangegaan.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij persoonsgegevens verwerken om een veilige omgeving te bieden om te spelen, en om te controleren dat iedereen onze voorschriften naleeft. Ook hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om onze producten en diensten onder de aandacht te brengen bij onze (bestaande) klanten. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of jouw belangen hieraan niet in de weg staan.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens van jou verwerken omdat dat noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting die op ons rust. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om ons aan bepaalde veiligheidsnormen te houden.

Indien een (ernstig) incident heeft plaatsgevonden, verwerken wij tot slot persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is om jouw vitale belangen te beschermen en eventuele hulpdiensten in te schakelen.

Wanneer de hiervoor genoemde grondslagen niet van toepassing zijn, vragen wij om toestemming voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Als jij een reservering hebt gemaakt om te komen spelen, bewaren wij jouw persoonsgegevens in principe tot twee jaar na jouw reservering. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van juridische procedures, klachten en geschillen langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze belangen. Wij kunnen de persoonsgegevens die je invult in de ‘waiver’ bewaren tot de verjaartermijn voor eventuele vorderingen is verstreken.

6. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Wij kunnen medewerkers van Monkey Town en haar dochterondernemingen op grond van een need-to-know basis toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens.

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens namens ons verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker en in dat geval hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wij onder andere voorschrijven dat de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om je persoonsgegevens te beveiligen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Worden jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt?
Alle vestigingen van Monkey Town zijn gevestigd binnen de EER of Zwitserland. Jouw persoonsgegevens worden ook binnen de EER of Zwitserland verwerkt en wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan externe organisaties of instellingen die buiten de EER of Zwitserland zijn gevestigd.

8. Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, hanteren wij een intern autorisatieproces van onze systemen en maken wij regelmatig een back-up van onze database.

9. Links naar websites van anderen
Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10. Wat zijn jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?
Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen. Zo kun je inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun jij ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. In sommige gevallen kun jij ons ook vragen om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere dienstverlener. Wanneer jij jouw rechten uitoefent, kun jij jouw verzoek sturen via e-mail naar marketing@monkeytown.eu. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen je om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.

11. Klachten
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Policy. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet zou lukken, kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan door ons van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren jou daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 1 december 2019

COVID - 19 huisregels

Na bekendmaking van de versoepeling van de Coronamaatregelen zal Monkey Town vanaf 1 juni weer open zijn onze gasten. Monkey Town volgt daarbij altijd de actuele richtlijn en van het RIVM en de gezondheidsstrategie van de regering en hanteert voorlopig een aangepast openingsbeleid.

Monkey Town, als toonaangevende dagattractie, is bij uitstek geschikt om de veiligheid van onze gasten te waarborgen. 

Lees hier meer over ons beleid

Lees meer
Bijzondere kinderfeestjes

Een Monkey Party is een beleving! Welke jarige wil zijn/haar verjaardag niet vieren bij de leukste speeltuin van Nederland: een verjaardag vol speelplezier en lekker eten! De Monkey Party wordt aangeboden inclusief een uitgebreid arrangement eten en drinken voor alle kinderen.

Extra opties om de verjaardag van jouw kind nog bijzonderder te maken kies je tijdens het boeken. Wij ontzorgen jullie bij aankomst zodat jullie je volledig kunnen richten op een fantastische dag voor de jarige! 

Vind jouw vestiging
Lokaal, Betaalbaar en Gastvrij!
Monkey Town

Monkey Town indoor speeltuinen bieden gastvrij, betaalbaar speelplezier dichtbij huis. Monkey Town indoor speeltuinen zijn, schoon, veilig en fun en bieden meer plezier en beleving voor een vaste, betaalbare prijs:

 • Ouders gratis
 • 7 dagen per week open
 • Gratis meer speelplezier
 • Speciaal peutertarief
 • VIP feestjes

Bij Monkey Town ligt een betaalbare dag vol beleving op ieder moment én voor iedereen binnen handbereik.

Volwassenen en WiFi gratis
Monkey Town

Begeleiding van kinderen door een volwassene is bij Monkey Town altijd verplicht, daarom is entree bij Monkey Town gratis voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Onze speeltuinen zijn voorzien van gratis WiFi zodat ouders zorgeloos kunnen internetten en werken terwijl hun kinderen zich vermaken in de speeltoestellen.

Back to top